Elke ondernemer heeft weleens te maken met zieke werknemers. Zeker met de komst van de herfst en de winter stijgt het ziekteverzuim door griepepidemieën die zich snel verspreiden. Bij een ernstige ziekte of psychische klachten kan een werknemer langdurig thuis zitten.

Ziek personeel heeft gevolgen voor uw bedrijfsvoering, want u bent immers verplicht tot 2 jaar lang het loon door te betalen. Die kosten kunnen aardig oplopen, want een zieke medewerker kost u gemiddeld € 245 per dag*. Met een ziekteverzuimverzekering kunt u zich indekken tegen deze financiële risico’s. Hiermee heeft u de garantie dat het loon wordt doorbetaald.

Een ziekteverzuimverzekering sluit u af voor álle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met uw onderneming. Dit geldt niet alleen voor vast personeel. Ook medewerkers met een tijdelijk contract dienen te worden meeverzekerd op de polis. Als een werknemer met een tijdelijk contract ziek wordt, bent u namelijk verplicht tot loondoorbetaling tot de einddatum van het contract. Als u geen verzekering heeft voor tijdelijke krachten, moet u het loon bij ziekte zelf doorbetalen. Daarmee loopt u dus alsnog financiële risico’s.

Daarnaast is er de wettelijke verplichting om een arbodienst in te schakelen. Een ziekmelding moet u binnen een week doorgeven aan de arbodienst. Daar heeft u zelf profijt van, want de arbodeskundige biedt hulp bij de begeleiding van de zieke werknemer. Ook is er aandacht voor de arbeidsomstandigheden om toekomstig verzuim te voorkomen. We kunnen ons voorstellen dat u nog veel vragen heeft over de ziekteverzuimverzekering. Neem vooral contact op met KRK Verzekeren. We leggen u graag alles uit over deze verzekering.

* Bron: Arbobalans 2018 (TNO)