Voor veel organisaties zijn vrijwilligers onmisbare steunpilaren. Door hun onbetaalde en onverplichte werkzaamheden dragen ze een flink steentje bij aan het reilen en zeilen van de organisatie. Aan de inzet van vrijwilligers kleven echter ook risico’s. Onbedoeld kan een vrijwilliger schade toebrengen aan andermans zaken of letsel veroorzaken. Wie is er dan verantwoordelijk?

De meeste vrijwilligers hebben waarschijnlijk zelf ooit een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hiermee zijn ze verzekerd voor schade aan spullen van een ander. Niet alle gewone aansprakelijkheidsverzekeringen bieden echter een dekking voor schade die tijdens vrijwilligerswerk is ontstaan.

De schade wordt dan verhaald op de organisatie die de vrijwilligers heeft ingehuurd. Daarvoor is in de eerste plaats een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk. Hiermee bent u verzekerd voor schade die u of uw medewerkers toebrengen aan andermans eigendommen of personen. Bij sommige zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen zijn vrijwilligers automatisch meeverzekerd. Als dit niet het geval is, kunnen organisaties een aanvullende vrijwilligersverzekering afsluiten. Hiermee is een grote groep vrijwilligers in één keer verzekerd tegen de meest voorkomende schades.

Het is belangrijk dat uw organisatie en uw vrijwilligers goed verzekerd zijn, want al het goede werk moet natuurlijk niet in de papieren lopen. Kuijs Reinder Kakes Verzekeren regelt graag een passende aansprakelijkheidsverzekering voor u, waarbij alle risico’s zijn gedekt.