De temperaturen werken nog niet mee, maar de zomer is toch echt in zicht. Het is de tijd dat veel werknemers vakantiedagen opnemen. De meeste mensen zullen hun vakantieaanvragen al vroeg in het jaar hebben ingediend, al zijn er altijd personeelsleden die stug blijven doorwerken. Hoe zit het ook alweer met de vakantiedagen? Kuijs Reinder Kakes Verzekeren zet de belangrijkste regels op een rij.

  • Elke werknemer heeft wettelijk recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Dat is 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Als iemand 40 uur werkt, heeft hij recht op 160 uur vakantie, oftewel 20 dagen.
  • In een individuele arbeidsovereenkomst kunt u een hoger aantal vakantiedagen afspreken. Ook is dat vaak in een cao vastgelegd. Deze extra dagen worden ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen genoemd.
  • Een werknemer kan de wettelijke vakantiedagen 6 maanden in het nieuwe jaar meenemen. Dus niet-opgenomen vakantiedagen uit 2018 vervallen op 1 juli 2019. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar.
  • Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. De vakantiedagen kan de werknemer dan later opnemen.
  • Iemand met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof bouwt evengoed vakantie-uren op tijdens deze periode.
  • U kunt de aanvraag van vakantiedagen weigeren als de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Dat is bijvoorbeeld het geval als er niemand anders is om het werk te doen. In goed overleg met uw medewerkers komt u daar meestal wel uit.
  • Als u gebonden bent aan een cao, zijn werknemers soms verplicht om een vrije dag op te nemen. Dat geldt vaak voor de vrijdag na Hemelvaartsdag.