Reisverzekeringen om goed verzekerd op reis te gaan

Een reisverzekering voorkomt natuurlijk niet dat uw bagage gestolen wordt, de camera het
ravijn opzoekt, de caravan beschadigt raakt door hagel of de boot strandt op een rotsblok.
Maar als dit gebeurt, verzacht het in ieder geval wel het financiële leed. Een goede
reisverzekering is dan ook een essentieel onderdeel dat op het to-do- lijstje zou moeten staan
van elke vakantieganger!

Vergoeding medische onkosten in het buitenland

Veel mensen die op vakantie gaan denken dat hun zorgverzekering ook de kosten dekt als zij in
het buitenland een dokter of het ziekenhuis bezoeken. Maar dat geldt niet voor alle medische
onkosten die tijdens een vakantie gemaakt kunnen worden. Repatriëring met speciaal vervoer
bijvoorbeeld wordt meestal door de zorgverzekeraar vergoed op basis van de Nederlandse
tarieven. Een reisverzekering dekt deze onkosten wel.

Dekking van een standaard reisverzekering

Een standaard reisverzekering dekt verlies of schade aan reisdocumenten en bagage en biedt u
de mogelijkheid om gebruik te maken van een alarmnummer van de
verzekeringsmaatschappij. Zo kunt u in geval van nood in uw eigen taal vertellen wat er aan de
hand is.

Dure elektronica mee op reis?

Onder de dekking van een gewone reisverzekering vallen ook de kosten bij ongeval,
buitengewone kosten zoals een gedwongen langer verblijf in een hotel, een reddingsactie of
de huur van vervangend vervoer. Neemt u dure elektronica mee op reis zoals een laptop,
tablet, iPad of camera, dan moet u dat even melden. Bij het vaststellen van het te verzekeren
bedrag wordt daar dan rekening mee gehouden zodat ook deze spullen onder de dekking van
uw reisverzekering vallen.

Annuleringsverzekering

Met een goede reisverzekering is uw reis goed verzekerd, maar er kan natuurlijk altijd iets
onverwachts gebeuren waardoor u niet op reis kunt en moet annuleren. Of waardoor u uw
reis moet afbreken en eerder naar huis gaat. In dat geval heeft u een annuleringsverzekering
nodig.

De caravanverzekering

Een caravanverzekering dekt niet alleen de schade aan de caravan, maar ook aan de inboedel
en de voortent of luifel. Bagage valt overigens niet onder deze verzekering. Bij schade moet u
denken aan brand, ontploffing, inbraak, stormschade en de kosten van opruimen, bewaken en
transporteren naar Nederland. Een nieuwe caravan is een aantal jaren tegen nieuwwaarde
verzekerd, daarna tegen de dagwaarde. Diefstal van de caravan is alleen gedekt als u hebt
voldaan een speciale preventie-eisen, zoals bijvoorbeeld een disselslot en gedemonteerde wielen.

De bootverzekering

Het verzekeren van een pleziervaartuig – zoals verzekeringsmaatschappijen de boot noemen –
is maatwerk. Want de verscheidenheid aan boten is groot: de sloep, de zeilboot, het luxe jacht,
de kano en het motorkruisertje. Net als in het wegverkeer zijn voor het verkeer op water twee
dekkingen onontbeerlijk: de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die u aan de andere boot
veroorzaakt en de schade aan uw eigen pleziervaartuig (WA-casco). In het laatste geval kunt u
kiezen voor een beperkte of een uitgebreide dekking. De premie van de bootverzekering is
afhankelijk van verschillende factoren zoals het type en de waarde van de boot, de keuze WA
of WA-casco en het dekkingsgebied. Vaart u bijvoorbeeld alleen in de Benelux en Duitsland
dan is de premie lager dan als u verder door Europa vaart.

Verzekeren van een recreatiewoning

Bij het verzekeren van een recreatiewoning moet u net als bij uw huis de dekking regelen van
schade aan het huis (opstal) en de huisraad (inboedel). Schade door storm, brand en diefstal
zijn één van de mogelijkheden om af te dekken.

Persoonlijk advies over uw reisverzekering

Wij werken graag mee aan een zorgeloos verloop van uw vakantie door een goede
reisverzekering voor u samen te stellen. Of u nu met de bus gaat, het vliegtuig, de eigen auto,
de caravan of de boot – de adviseurs van Kuijs Reinder Kakes zijn uw specialisten op
verzekeringsgebied. Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek