Levensverzekeringen

Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen. Zo kunt u vermogen opbouwen, maar ook
de financiële gevolgen van overlijden afdekken. Een levensverzekering is een goede manier
om kapitaal voor later op te bouwen. Zeker nu de hoogte van de AOW-uitkering regelmatig ter
discussie wordt gesteld en pensioenfondsen gedwongen zijn hun uitkeringen te verlagen, is
het verstandig om eens op een rij te zetten wat uw inkomen is als u met pensioen gaat of komt
te overlijden.

Premie betalen voor later

Het principe van een levensverzekering is heel eenvoudig. U betaalt premie en bouwt daarmee
kapitaal op dat uitkeert op een moment dat u hebt gekozen. Die uitkering kan gekoppeld zijn
aan uw overlijden zodat u uw nabestaanden goed verzorgd achterlaat. Laat u het op een
bepaalde leeftijd uitkeren, dan is het een aanvulling op uw AOW- en pensioenuitkering of het
kunnen betalen van de studie van de kinderen.

Levensverzekering bij de hypotheek

Veel mensen sluiten tegelijk met de hypotheek een levensverzekering
(overlijdensrisicoverzekering) af zodat de nabestaanden ook na uw overlijden de premie nog
kunnen blijven betalen of de hypotheek kunnen aflossen.

De premie voor een levensverzekering

Hoe hoog de premie van een levensverzekering is, hangt natuurlijk af van het kapitaal dat u
wilt opbouwen en de tijd u daarvoor hebt alsmede uw gezondheid en leeftijd.

De verschillende mogelijkheden van een levensverzekering

U kunt kiezen voor veel verschillende soorten levensverzekeringen. Welke het meest voor u
van toepassing is, is afhankelijk van de wensen die u heeft, het bedrag dat u hieraan wilt
besteden en de termijn van de verzekering.

Een aantal mogelijke verzekeringsvormen zijn:

    • Overlijdensrisicoverzekering: die keert uit als u overlijdt binnen de looptijd van de verzekering.
    • Kapitaalverzekering: die keert op bepaald moment een bedrag ineens uit. Deze vorm wordt vaak toegepast om een hypotheek af te lossen of een studie van de kinderen te bekostigen.
    • Beleggingsverzekering: de hoogte van het uit te keren kapitaal is gekoppeld aan de resultaten van een belegging.
    • Lijfrenteverzekering: voor de periodieke uitkering van een bedrag, bijvoorbeeld een als aanvulling op uw pensioen.
    • Uitvaartverzekeringen (in natura of in geld) voor het bekostigen van de uitvaart.

Persoonlijk advies voor uw levensverzekering

Bij het sluiten van een levensverzekering komt heel veel kijken. Het is tenslotte niet eenvoudig
om nu al te bedenken wat u financieel later nodig hebt. En hoeveel geld u nu kunt missen om
de premie te betalen? Of welke vorm van levensverzekering het beste bij uw situatie past?
Maakt u nu een afspraak, dan helpen de adviseurs van Kuijs Reinder Kakes u graag om een
goed zicht te krijgen op de levensverzekering die het beste bij u past.