Brandverzekering voor ondernemers en bedrijven

Er zijn in de huidige verzekeringsmarkt diverse brandverzekeringen. Als eigenaar van een pand
heeft u belang bij een goede opstalverzekering, als huurder van een pand heeft u belang bij
een goede inventaris en goederenverzekering. En valt uw omzet weg doordat uw bedrijf stil
komt te liggen door een brand, dan heeft u behoefte aan een goede bedrijfsschade- of
omzetverzekering.

Risicofactoren

Om een goede beoordeling te krijgen van een pand wordt er onder meer gekeken naar de
bouwaard, belendende percelen en het gebruik van het pand. Deze factoren vormen de basis
voor het juist vaststellen van het risico. Zo vormt een lasbedrijf natuurlijk een ander risico dan
een advocatenkantoor.

Wat is het verzekerde bedrag?

Daarnaast is het van essentieel belang dat de verzekerde som goed wordt vastgesteld om
onderverzekering te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door een herbouwwaardetaxatie uit te
laten voeren voor uw opstal en inventaris. Voor een bedrijfsschade- of omzetverzekering is het
van belang dat uw winst en vaste kosten goed worden vastgesteld.

Huurder of eigenaar van het pand?

Als huurder van een pand hoeft u niet het pand te verzekeren, u bent immers geen eigenaar.
Wat wel belangrijk is , is dat u alle verbeteringen aan het pand voor eigen rekening apart
verzekerd. Er valt dan te denken aan een zelf aangebracht systeemplafond, een vaste vloer of
een keuken en sanitaire ruimte. Dit wordt huurdersbelang genoemd.

De dekking van de brandverzekering voor bedrijven

Een opstalverzekering dekt de herbouwwaarde, het bedrag dat u moet betalen om meteen na
de brand een volledig vergelijkbaar bedrijfspand te laten bouwen. Onder deze verzekering
vallen ook zaken als bijgebouwen, schuttingen, antennes, zonweringen en dergelijke. De
fundering is niet automatisch meeverzekerd, maar kan wel worden meeverzekerd. Als
uitgangspunt wordt 10% van de herbouwwaarde aangehouden.

Een inventaris- en goederenverzekering

Alles wat zich in een bedrijfspand bevindt aan inventaris en goederen vertegenwoordigt een
waarde die voor de voortzetting van de onderneming minstens zo belangrijk is als het gebouw.
Deze onderdelen hebben ook te lijden onder een brand en ondervinden ook de gevolgen van
rook, roet, inbraak, storm en water. De bedrijfsinventaris en voorraden kunt u verzekeren,
eventueel met een uitgebreide dekking. U bent er dan zeker van dat u na de calamiteit spullen
van dezelfde soort en kwaliteit als nieuw kunt aanschaffen. Voor de goederenvoorraad is de
inkoopwaarde of de kostprijs het uitgangspunt voor het bepalen van het verzekerd bedrag.

Een advies op maat voor uw zakelijke brandverzekering

Voor een goede brandverzekering tegen een zakelijk verantwoorde premie is het belangrijk
om een goed inzicht te hebben in uw bedrijf en organisatie. We gaan hierover graag met u in
gesprek . Maakt u een afspraak met een van onze adviseurs?