Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als zelfstandig ondernemer heeft u een probleem als u arbeidsongeschikt raakt. U kunt niet
terugvallen op de voorzieningen die voor werknemers in deze situatie voorzien in een uitkering
(WIA). Maar u kunt dit risico wel verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
AOV. Aangezien deze verzekering een complex product is wordt er altijd een afspraak
ingepland om een goede inventarisatie te maken van de risico’s en mogelijkheden.

Wat keert een AOV uit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekert u zich van inkomen als u
onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. U ontvangt dan een uitkering tot aan de eindleeftijd die
mogelijk is afhankelijk van het beroep dat wordt uitgeoefend. De hoogte van de uitkering is
afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Let wel, er vindt pas een uitkering plaats
boven een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%. Vanzelfsprekend begeleiden wij u bij
het maken van de juiste keuze in uw situatie.

AOV voor zzp’ers en startende ondernemers

Als ondernemer kunt u verschillende mogelijkheden benutten om u te verzekeren van een
vervangend inkomen bij arbeidsongeschiktheid. In de praktijk blijkt dat veel zzp’ers dit risico
niet verzekeren, omdat zij de premie niet kunnen opbrengen of de verzekering te ingewikkeld
vinden. Gezien de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel hebben veel
verzekeringsmaatschappijen een AOV voor zzp’ers en startende ondernemers ontwikkeld.
Meestal kan in overleg met u een dekking worden bepaald die past bij uw mogelijkheden.
Bijvoorbeeld door een kleiner deel van uw inkomen te verzekeren, een langere periode van
het eigen risico te kiezen of bepaalde risico’s uit te sluiten.

Persoonlijk advies voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verzekeren is maatwerk, en zeker ook voor arbeidsongeschiktheid. De financiële gevolgen
kunnen groot zijn. In een persoonlijk gesprek kunnen we vaststellen wat het beste past bij uw
situatie. Maak een afspraak met een van onze gespecialiseerde adviseurs en u krijgt een
aanbod op maat.