Rechtsbijstandverzekering voor particulieren

Met een rechtsbijstandverzekering heeft u in ieder geval de zekerheid dat als er een conflict is,
u dit kunt aangaan met goede juridische hulp. Het is geen verzekering die geld uitkeert als
schadevergoeding maar een uitkering biedt in natura: de bijstand van een (gespecialiseerde)
jurist. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u erger voorkomen, want u kunt al juridisch
advies inroepen als het conflict nog in de fase van een meningsverschil zit.

De dekking van een rechtsbijstandverzekering

Het dagelijkse leven zit vol incidenten en incidentjes die zo maar kunnen uitgroeien tot
conflicten die eindigen bij de kantonrechter of rechter. Een leverancier die zijn verplichtingen
niet nakomt. Kinderen die tijdens een schoolreisje een ongeval krijgen in een attractie van een
pretpark. De buren hun huis verbouwen waardoor u moet inleveren aan woongenot. Als u dan
niet uw recht gaat halen omdat u denkt dat de kosten van een advocaat niet in verhouding
staan tot de baten, of voor u niet betaalbaar zullen zijn, dan is dat erg zuur. Heeft u een
rechtsbijstandsverzekering dan kunt u wel het juridische gevecht aangaan. Deze verzekering
dekt namelijk niet alleen de kosten van een advocaat, maar ook die van externe deskundigen
en een gerechtelijke procedure.

Rechtsbijstandverzekering uitbreiden?

U kunt uw rechtsbijstandverzekering uitbreiden en zo een dekking op maat samenstellen. U
bepaalt dan wat u wel en niet wilt verzekeren. Zo is er een gezinsrechtsbijstandverzekering en
kunt u kiezen om bijvoorbeeld zaken gerelateerd aan inkomen, verkeer of medische situaties
ook te verzekeren.

Mediation bij echtscheiding

Juridische hulp bij een echtscheiding valt meestal niet onder de dekking. Veel
verzekeringsmaatschappijen bieden wel de dienstverlening van mediators.

Wanneer de dekking van een rechtsbijstandverzekering niet geldt

De dekking van een rechtsbijstandverzekering gaat vaak pas na een aantal maanden in.
Eventuele juridische problemen die al spelen op het moment van het sluiten van de
verzekering, vallen dus niet meteen onder de dekking. Het is dus goed tijdig een
rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Speelt er iets en meldt u het probleem, dan krijgt u zo
snel mogelijk te horen of het onder de dekking valt en of de zaak een redelijke kans van slagen heeft.

Persoonlijk advies over rechtsbijstanderzekering

In een vrijblijvend adviesgesprek kunnen wij samen met u vaststellen welke vorm van
rechtsbijstand in uw situatie het beste van pas komt en welke verzekeringsmaatschappij het
meest passende aanbod heeft. Voor een afspraak daarvoor kunt u altijd contact met ons opnemen.