Woonverzekeringen voor particulieren

Met een goed gekozen woonverzekering dekt u de financiële risico’s af van schade aan uw huis
en alles wat daarin staat als gevolg van calamiteiten zoals brand, storm- en wateroverlast,
diefstal of een auto die de gevel ramt. Een huis is meestal uw duurste bezit en met een goede
woonverzekering zorgt u er ook voor dat u na onvoorziene omstandigheden weer kunt wonen
en leven zoals u gewend was.

De verzekeringen van een woonverzekering

Een goede woonverzekering bestaat uit een aantal andere verzekeringen zoals:

  • Inboedelverzekering; voor alle spullen die los in de woning staan
  • Opstalverzekering; voor het pand zelf
  • Glasverzekering.

Inboedelverzekering voor particulieren

Het kan geen kwaad om af en toe eens door uw huis te lopen en de waarde te taxeren van wat
daar allemaal aan huisraad staat, ligt en hangt. En wat het kost als u de inboedel nieuw zou
moeten kopen. Komt dat bedrag nog wel overeen met wat u ooit hebt verzekerd? Het grootste
risico van een inboedelverzekering is onderverzekering. Een handig hulpmiddel om de waarde
te bepalen, is de inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars
Een bijkomend voordeel is dat als u deze invult u vijf jaar bescherming heeft tegen
onderverzekering.

De dekking van een inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw huisraad tegen de risico’s van brand, rook, storm,
inbraak, diefstal, wateroverlast. De verzekering dekt de kosten van reparatie en kan onder
bepaalde voorwaarden ook de nieuwwaarde vergoeden. Catastrofes zoals oorlogen of
overstromingen zijn uitgesloten van de dekking. Bijkomende kosten voor reparaties,
vervangende huisvesting of het schoonmaken na brand of diefstal, kunnen aanvullend
meeverzekerd worden. Dit geldt ook voor kostbaarheden zoals schilderijen, sieraden en elektronica.

De premie van een inboedelverzekering

Net als bij elke andere verzekering is er ook bij een inboedelverzekering geen standaard
antwoord op de vraag wat de kosten zijn. Het bepalen van de premie hangt onder meer af van
wat u verzekert, waar u woont en wat u aan preventie doet om de risico’s van brand en
inbraak te beperken.

Opstalverzekering voor particulieren

Een opstalverzekering, de verzekering van een woonhuis, is onmisbaar als u een eigen huis
hebt. Schade aan uw huis leidt onvermijdelijk tot waardevermindering. Daarom stellen de
meeste financiële instellingen een opstalverzekering verplicht bij het verstrekken van een hypotheek.

Wat dekt de opstalverzekering?

Een opstalverzekering dekt de schade aan funderingen, muren, plafonds en het dak door
brand, inbraak, storm en water (behalve overstromingen) en zorgt ervoor dat u uw huis kunt
herbouwen als het onherstelbare schade heeft opgelopen door brand of storm. Of bij schades
in de oude situatie kunt herstellen. Wat de herbouwwaarde is, kunt u laten vaststellen door
een makelaar of dat zelf doen aan de hand van de herbouwwaardemeter van het Verbond van
Verzekeraars. Vult u deze herbouwwaardemeter is, dan heeft u als bijkomend voordeel dat vijf
jaar beschermd bent tegen onderverzekering.

De premie van een opstalverzekering

De premie van een opstalverzekering is afhankelijk van wat u meeverzekerd. Wat onder de
dekking valt, verschilt overigens per verzekeraar. Het verschil kan zitten in het meeverzekeren
van vervangende woonruimte, bijgebouwen zoals een schuur of garage en schuttingen. Ook
voor monumentale panden kunnen verzekeringsmaatschappijen een afwijkende premie in
rekening brengen. Een beperkt zakelijk gebruik van uw huis maakt voor de premie niet uit.

Glasverzekering voor particulieren

Een glasverzekering dekt de schade aan alle glas in huis als het maar ‘bedoeld is om licht door
te laten’. Met anderen woorden de kosten van een gebroken spiegel of aquarium kunt u niet
verhalen op de verzekeringsmaatschappij. Wel gebroken ramen, deuren, douchecabines en
glazen gevelplaten. Als u een huis huurt, kan het geen kwaad om in het contract op te zoeken
wie de glasverzekering moet afsluiten; de verhuurder of de huurder. Vaak is het voordelig om
de glasverzekering mee te laten lopen in de woonhuisverzekering.

Persoonlijk advies over een van de woonverzekeringen

Hoe u uw woning afdoende kunt verzekeren tegen alle risico’s hangt van veel (persoonlijke)
omstandigheden af. Wij maken u graag wegwijs naar wat voor u het beste is. Neem voor een
advies op maat contact op met onze adviseur wonen.