Woont u in een ouder huis dat gebouwd is vóór 1994? Dan heeft u mogelijk te maken met asbest. Vroeger werd het veel gebruikt bij de bouw van woningen omdat het goed isoleert en brandwerend is. Het werd onder meer verwerkt in daken, afvoerbuizen, schoorstenen, plafondplaten en vloerzeil.

Sinds 1 juli 1993 is het gebruik van asbest echter verboden door de gevaren voor de gezondheid. Dat neemt niet weg dat er nog heel wat oudere huizen zijn met asbest. Zolang het vastzit in ander materiaal, is er niet zoveel aan de hand en kunt u het laten zitten. Bij brand of storm kunnen echter wel asbestvezels vrijkomen, die een gevaar kunnen opleveren voor omwonenden. Asbestdaken zijn in de toekomst taboe. Vanaf 1 januari 2025 zijn die verboden en moeten alle huiseigenaren die hebben vervangen.

Voor de asbestsanering van het dak kunt u geen claim indienen bij de verzekeringsmaatschappij. Het is een zaak voor de huiseigenaar zelf, menen de verzekeraars. Woningbezitters moeten zelf opdraaien voor de kosten, maar kunnen bij provincies en gemeenten soms aankloppen voor een subsidie. Voor het vrijkomen van asbest bij een brand kunt u terugvallen op uw opstalverzekering. Die vergoedt in de meeste gevallen slechts een deel van de saneringskosten, terwijl het opruimen van asbestdeeltjes in de buurt al snel enkele tienduizenden euro’s kan gaan kosten. Er zijn echter ook een paar verzekeraars die geen maximum stellen en alle opruimingskosten vergoeden als asbest vrijkomt door brand, storm of ontploffing.

Als huiseigenaar is het een goed idee af en toe uw opstalverzekering opnieuw te bekijken. Zo houdt deze verzekering gelijke tred met de veranderingen en nieuwe regels op de woningmarkt. Kuijs Reinder Kakes Verzekeren maakt u graag wegwijs als hier vragen over heeft.