Nieuws

Verbruikt u veel energie? Melden verplicht!

Gebruikt uw bedrijf veel gas en elektriciteit? Dan moet u voor 1 juli 2019 verplicht melden welke maatregelen u neemt om energie te besparen. De informatieplicht geldt voor alle ondernemingen en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 mᶾ aardgas verbruiken.

Met de ‘energiebesparingsplicht’ wil de overheid dat het midden- en kleinbedrijf meer actie onderneemt om het energieverbruik terug te dringen. Dat moet leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland. De verplichting treft ongeveer 125.000 bedrijven en instellingen. Ondernemers in uiteenlopende bedrijfstakken krijgen hiermee te maken, van drukkerijen en agrarische bedrijven tot grotere hotels en winkels. De rapportage van de maatregelen dient te gebeuren via het zogeheten ‘eLoket’ op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl. Het gaat om energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben 5 jaar of minder. Zo investeren ondernemers in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering, is de gedachte. Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de informatieplicht. Dat geldt vooral voor ondernemers die al andere afspraken hebben gemaakt om de uitstoot van CO2 terug te dringen, zoals glastuinbouwbedrijven.

Na 1 juli zal de gemeente controleren of bedrijven aan de meldplicht voldoen. Als een onderneming niet meewerkt, kan de gemeente een dwangsom opleggen. De energiebesparende maatregelen moeten één keer in de 4 jaar worden doorgegeven. Bent u benieuwd of u een rapportage moet indienen? Op de eindafrekening van de energieleverancier kunt u aflezen hoeveel elektriciteit en gas er is verbruikt.

10 tips om brandschade te voorkomen

Voor ondernemers is brandschade een van de grootste risico’s. Een brand kan funest zijn voor de bedrijfsvoering, vooral als de productie stil komt te liggen en voorraden verloren gaan. Het duurt dan weer enige tijd voordat alles operationeel is en de voorraden zijn aangevuld.

De helft van de getroffen bedrijven gaat dan ook binnen twee jaar failliet. Toch onderschatten veel ondernemers de impact van een brand, en neemt het aantal meldingen van brandschade toe. U kunt er zelf echter veel aan doen om de risico’s te beperken. Kuijs Reinder Kakes geeft u hierbij 10 tips om brandschade te voorkomen:

  1. Installeer brandmelders op alle plekken in uw bedrijf. Een brandmeldinstallatie signaleert vroegtijdig een brand en kan erger voorkomen. Laat de brandmeldinstallatie ook regelmatig controleren, bijvoorbeeld door de brandweer.
  2. Gebruik onbrandbare isolatie- en bouwmaterialen. Isolatiemateriaal zorgt voor veel rookontwikkeling, dat schade kan toebrengen aan het pand en de inventaris.
  3. Brandblussers zijn wettelijk verplicht in bedrijfsruimtes. Maar zorg er ook voor dat ze op een herkenbare plaats staan, dat mensen er makkelijk bij kunnen en dat ze regelmatig worden gecontroleerd.
  4. Laat uw elektrische installaties, apparaten, batterijen, accu’s en stopcontacten keuren. Slecht functionerende elektra kunnen leiden tot kortsluiting en brand.
  5. Geef uw personeel duidelijke instructies. Menselijk handelen is nog steeds de grootste oorzaak van een bedrijfsbrand. Medewerkers kunnen machines verkeerd bedienen, onzorgvuldig omgaan met brandstoffen of roken op de werkplek.
  6. Zorg voor een veilige opslag van uw bedrijfsafval. Sluit afvalcontainers goed af, gebruik vlamdovende afvalbakken en plaats ze op enige afstand van uw bedrijfspand.
  7. Plaats houten pallets en brandbare materialen en stoffen ook op enige afstand van uw bedrijfspand. Hou indringers tegen door het plaatsen van een hoog hek.
  8. Installeer sprinklerinstallaties. Een sprinkler komt direct in actie bij een beginnende brand en beperkt de brandschade.
  9. Laat een bedrijfspand niet leeg staan, maar zorg voor tijdelijke verhuur. Leegstaande panden vormen een groter risico voor brandstichting.
  10. Zorg voor een goede brandverzekering waarop u kunt terugvallen bij een brand. Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren geven we u graag meer informatie over de verzekering die het beste past bij uw onderneming.

Verplichte verzekering voor zpp’ers komt steeds dichterbij

Bent u zzp’er en niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Dan bent u niet de enige, want volgens de laatste cijfers heeft 80 procent van de zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Veel zelfstandige ondernemers vinden het duur en ingewikkeld.

Als het aan het kabinet ligt, komt een verplichte AOV voor zzp’ers echter snel dichterbij. Het kabinet praat met werknemers- en werkgeversorganisaties over dit plan, zo meldde de NOS pas geleden. De coalitiepartijen zien het grote aantal onverzekerde zzp’ers als ‘een sociale tijdbom’, omdat die bij uitval immers geen inkomen meer hebben. Er zijn nog wel wat plooien glad te strijken voordat het zover is. Een deel van de zzp’ers verdient simpelweg niet genoeg om de premie voor de AOV te kunnen betalen. Ook zijn er zzp’ers die misschien niet in aanmerking komen voor zo’n verzekering vanwege hun leeftijd of ziekte. D66 en VVD zijn de enige partijen die nog twijfels hebben over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zij maken zich zorgen over de kosten voor ondernemers en willen dat zzp’ers zelf de keuzevrijheid hebben om zich wel of niet te verzekeren.

Kuijs Reinder Kakes Verzekeren weet hoe complex deze verzekering is, maar weet óók hoe ondernemers zo voordelig mogelijk uit kunnen zijn. Wees alvast voorbereid op een eventueel besluit van het kabinet en neem contact met ons op om de mogelijkheden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te bespreken. Zzp’ers krijgen van ons een vrijblijvend advies en weten waar ze aan toe zijn.