Nieuws

5 tips om schade aan de bedrijfsauto te voorkomen

Voor veel ondernemers zijn bedrijfsauto’s onmisbaar.

Bestelbusjes en vrachtwagens zijn nodig voor het vervoer van goederen en de auto van de zaak is nodig voor afspraken met klanten. Schade aan een bedrijfsauto is op zijn minst frustrerend, maar kan ook flinke financiële gevolgen hebben. Hier vindt u 5 tips om schade aan een bedrijfsauto te voorkomen.

  • Gebarsten ruit: hou afstand om te voorkomen dat er een steentje op de voorruit terecht komt, waardoor er een sterretje ontstaat. Ook kan de ruit barsten bij plotselinge temperatuurschommelingen, als u in de winter de verwarming voluit zet of in de zomer de airco op de hoogste stand laat loeien. Ruitschade wordt het vaakst gemeld als schade bij bedrijfsauto’s.
  • Installeer een alarm: in het slechtste geval gaat een dief er met uw auto of bestelbusje vandoor. Installeer een alarm en een GPS-volgsysteem, en geef uw auto een duidelijke kleur en opvallend logo. Dieven laten zo’n herkenbare bedrijfsauto eerder links liggen.
  • Beperk het telefoneren: een zakelijk telefoontje tijdens het rijden is misschien nodig, maar vergroot de kans op brokken. Ook handsfree bellen kan gevaarlijk zijn, omdat dit de aandacht van het verkeer afleidt. De kans op een ongeluk is tien keer groter als een bestuurder zijn mobiele telefoon gebruikt tijdens het rijden.
  • Laat geen spullen in de auto liggen: een bestelwagen ligt vaak vol met gereedschappen en spullen die aantrekkelijk zijn voor dieven. Of er ligt een tablet in de auto van de zaak. Neem de spullen mee als u een inbraak in een bedrijfsauto wil voorkomen. Of leg ze in ieder geval uit het zicht.
  • Hou afstand: vooral vrachtwagenchauffeurs vergeten dit weleens, zo blijkt uit onderzoeken. Bijna driekwart van de vrachtwagenchauffeurs rijdt te dicht op de voorganger. Door te laat remmen kunnen kop-staartbotsingen ontstaan. Druk uw chauffeurs op het hart vooral afstand te houden op de weg.

Bij schade aan uw bedrijfsauto wilt u natuurlijk een beroep kunnen doen op een betrouwbare autoverzekering. Bent u veel onderweg of heeft uw onderneming een wagenpark? Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren kunt u terecht voor advies over de beste autoverzekering voor ondernemers.

Wat betekenen de Provinciale Verkiezingen voor ondernemers?

Op woensdag 20 maart kunt u naar de stembus voor de Provinciale Verkiezingen.

U kiest de leden van de twaalf Provinciale Staten, en die kiezen op hun beurt weer de 75 leden van de Eerste Kamer. Het is meestal geen gebeurtenis waar ondernemers wakker van liggen. Toch houden de Provinciale Staten zich wel degelijk bezig met zaken die het bedrijfsleven raken. Hieronder zetten we dat kort op een rij:

  • Provinciale beleidsmakers bepalen voor een groot deel hoe de ruimte in de provincie eruit komt te zien. Ze houden zich bezig met de komst of uitbreiding van bedrijventerreinen en kantorenparken en de ontwikkeling van grote bouwprojecten. Ze geven vergunningen af en maken bestemmingsplannen, en dat heeft invloed op de locatie van uw bedrijf.
  • Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor het verkeer en het regionale vervoer in de provincie. Ze zorgen voor goede verbindingswegen en een betere bereikbaarheid. Dat is vooral van belang als u actief bent in de logistieke of transportsector.
  • Stimulering van de regionale economie is een van speerpunten in het beleid van de provincies. Ze zorgen voor regionale projecten die de kracht van de provincie versterken en dragen bij aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Ook een veilige en groeiende digitale economie hoort hierbij.
  • De provincies houden toezicht op de naleving van de milieuwetten voor lucht, bodem en water. Door bodemsanering houdt de provincie verontreiniging tegen, en die sanering kan ook plaatsvinden op bedrijventerreinen.
  • Uit commercieel oogpunt kunt u de provincies beter te vriend houden, want ze zijn een belangrijke aanbesteder. Elk jaar kopen ze voor honderden miljoenen euro’s producten, diensten en werken in bij het bedrijfsleven.

Heeft u de elektra in uw pand laten keuren?

Staat u weleens stil bij de elektra in uw bedrijfspand?

Zolang alle elektrische apparaten werken, lijkt er niet zoveel aan de hand. Toch kan het handig zijn om de elektra en alle elektrische apparaten nauwkeurig onder de loep te nemen.

Onveilige en slecht functionerende installaties, provisorisch aangelegde stopcontacten en teveel stof in een warme groepenkast kunnen leiden tot kortsluiting en brand. Dat komt vaker voor dan men denkt: een op de vier branden bij bedrijven heeft een elektrische oorzaak. Dat kan funest zijn voor uw bedrijf, maar het is nog rampzaliger als u geen geld terug krijgt van de verzekering. De meeste verzekeraars stellen namelijk een elektrakeuring verplicht bij een brandverzekering. Ze eisen dat een vakbekwame elektro-inspecteur eens in de paar jaar langskomt om te controleren of uw elektrische installaties veilig zijn. Na de keuring krijgt de ondernemer de tijd om eventuele gebreken te herstellen. Als u geen keuring heeft laten verrichten of geen moeite heeft gedaan om onveilige situaties te voorkomen, ontvangt u mogelijk geen schade-uitkering bij een brand.

Het is een clausule in de premievoorwaarden die vaak over het hoofd wordt gezien. Voorkomen is beter dan genezen, dus laat die keuring verrichten als u een brandverzekering afsluit. Dat geldt zowel voor de eigenaar van een pand als voor de huurder die zijn inventaris en goederen wil verzekeren. Heeft u vragen over een brandverzekering voor ondernemers? Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren geven we u graag meer informatie.