Nieuws

8 veelgemaakte fouten op de werkvloer

Fouten maken op de werkvloer mag, dat staat in vrijwel elk handboek voor ondernemers. Van fouten kan iemand immers leren en velen gaan er juist beter door presteren. Fail better is al een gevleugelde uitspraak in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat betekent dat iemand meer succes behaalt als hij het na een mislukking opnieuw gaat proberen.

U heeft ongetwijfeld ook weleens te maken gehad met fouten die op de werkvloer. Zolang de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt, is dat meestal niet zo’n probleem. Bent u benieuwd waar velen over struikelen? Kuijs Reinder Kakes Verzekeren heeft hier 8 veelgemaakte fouten op de werkvloer op een rij gezet.

 • Wees niet te politiek: doe niet mee aan de kantoorpolitiek door u zich als een politicus te gedragen. Uw omgeving denkt dan dat u dingen probeert te verbergen of ‘nep’ bent. Wees open en transparant: daar bereikt u meer mee.
 • Teveel hooi op uw vork nemen: werk niet aan teveel projecten tegelijk. Daardoor verliest u het overzicht en bereikt u minder. Focus u op de punten die écht belangrijk zijn.
 • Geef fouten toe: een gemaakte fout kunt u het beste direct toegeven. In een vroeg stadium kunnen er oplossingen worden bedacht. Bij lang wachten wordt de schade alleen maar erger en wordt u er strenger op afgerekend.
 • Maak geen valse beloftes: maak geen beloftes die u niet kunt nakomen, anders bestaat er een risico dat u uw geloofwaardigheid verliest. Gewoon ‘nee’ zeggen is dan beter.
 • Slechte communicatie: werknemers hebben de juiste informatie nodig om hun werk goed te kunnen doen en de juiste beslissingen te nemen. Communiceer goed met uw personeel, geef feedback en vraag medewerkers om suggesties en ideeën.
 • Laat de details achterwege: als ondernemer kunt u zich beter focussen op de grote lijnen. Laat het ‘micromanagen’ achterwege en stop geen tijd in details en werkzaamheden waar werknemers al goed in zijn.
 • Wees niet afhankelijk: wees niet teveel afhankelijk van werknemers, collega’s of zakenpartners om bepaalde beslissingen te kunnen nemen. Als u te afwachtend bent, verspilt u kostbare tijd en kunt u nooit uw eigen koers varen.
 • Los conflicten meteen op: sommigen denken dat een probleem of conflict op de werkvloer uit zichzelf zal oplossen. Het tegendeel is het geval: het wordt alleen maar erger. Bespreek een onenigheid meteen om de motivatie en productiviteit niet te ondermijnen.

Een ziekteverzuimverzekering is er voor álle werknemers

Elke ondernemer heeft weleens te maken met zieke werknemers. Zeker met de komst van de herfst en de winter stijgt het ziekteverzuim door griepepidemieën die zich snel verspreiden. Bij een ernstige ziekte of psychische klachten kan een werknemer langdurig thuis zitten.

Ziek personeel heeft gevolgen voor uw bedrijfsvoering, want u bent immers verplicht tot 2 jaar lang het loon door te betalen. Die kosten kunnen aardig oplopen, want een zieke medewerker kost u gemiddeld € 245 per dag*. Met een ziekteverzuimverzekering kunt u zich indekken tegen deze financiële risico’s. Hiermee heeft u de garantie dat het loon wordt doorbetaald.

Een ziekteverzuimverzekering sluit u af voor álle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met uw onderneming. Dit geldt niet alleen voor vast personeel. Ook medewerkers met een tijdelijk contract dienen te worden meeverzekerd op de polis. Als een werknemer met een tijdelijk contract ziek wordt, bent u namelijk verplicht tot loondoorbetaling tot de einddatum van het contract. Als u geen verzekering heeft voor tijdelijke krachten, moet u het loon bij ziekte zelf doorbetalen. Daarmee loopt u dus alsnog financiële risico’s.

Daarnaast is er de wettelijke verplichting om een arbodienst in te schakelen. Een ziekmelding moet u binnen een week doorgeven aan de arbodienst. Daar heeft u zelf profijt van, want de arbodeskundige biedt hulp bij de begeleiding van de zieke werknemer. Ook is er aandacht voor de arbeidsomstandigheden om toekomstig verzuim te voorkomen. We kunnen ons voorstellen dat u nog veel vragen heeft over de ziekteverzuimverzekering. Neem vooral contact op met KRK Verzekeren. We leggen u graag alles uit over deze verzekering.

* Bron: Arbobalans 2018 (TNO)

Prinsjesdag 2019: wat verandert er voor ondernemers?

De economische hausse ligt achter ons: dat was de boodschap die het kabinet verkondigde op Prinsjesdag. De groei van de Nederlandse economie vlakt af van 1,8 procent in 2019 naar 1,5 procent in 2020. Het is tijd om de winstgevendheid goed in de gaten te houden, maar de regering kwam ook met een pakket andere maatregelen die ondernemers in het hart raken. KRK Verzekeren heeft de belangrijkste veranderingen voor de komende jaren op een rij gezet.

 • Zelfstandigenaftrek omlaag: de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers wordt de komende jaren in negen stapjes verlaagd, van € 7280 nu naar € 5000 in 2028. In 2020 wordt het € 280 minder, en daarna daalt het met € 250 per jaar. Dat betekent dat zzp’ers minder van de winst kunnen aftrekken.
 • Vennootschapsbelasting omlaag: kleinere en middelgrote bedrijven met een winst tot € 200.000 betalen volgend jaar minder vennootschapsbelasting. Het tarief gaat van 19 procent naar 16,5 procent. In 2021 daalt dit verder naar 15 procent. Voor grotere bedrijven met een winst hoger dan € 200.000 blijft het tarief volgend jaar gelijk op 25 procent. In 2021 daalt het wel, naar 21,7 procent.
 • Minimumtarief zelfstandigen: voor alle zzp’ers in Nederland geldt vanaf 2021 een minimumtarief van € 16 per uur.
 • Geen belasting schone bestelauto’s: heeft u een elektrische bestelauto? Dan betaalt u tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting.
 • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering: voor zzp’ers is een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in aantocht. Het is nog onduidelijk wanneer, maar het kabinet komt in de zomer van 2020 met een voorstel.
 • Voordelige weersverzekering boeren: agrarische ondernemers die een brede weersverzekering afsluiten, hoeven vanaf volgend jaar geen assurantiebelasting te betalen van 21 procent. Hiermee kunnen ze zich verzekeren tegen de gevolgen van extreem weer.
 • Partnerverlof: heeft u personeel? Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen als hun vriendin of vrouw een kind heeft gekregen. Dit staat bekend als partnerverlof of vaderverlof.