Nieuws

Trap niet in trucs met domeinnamen

Als gepassioneerde ondernemer bent u trots op uw bedrijfsnaam. Het laatste wat u wilt, is dat anderen daar misbruik van maken. Toch komt het steeds vaker voor dat oplichters met uw goede naam aan de haal gaan, maar dan op internet. Ondernemers zijn steeds vaker de dupe van fraude met domeinnamen, berichtte de Fraudehelpdesk onlangs. Vorig jaar kwamen hier 1100 klachten over binnen.

Hoe het werkt? Enige tijd geleden heeft u waarschijnlijk de domeinnaam voor de website van uw bedrijf geregistreerd. Zoals pietsbloemenzaak.nl (dit is een voorbeeld, Piets Bloemenzaak bestaat niet echt). U krijgt dan een telefoontje of een e-mail van een onbekend persoon die beweert dat iemand anders pietsbloemenzaak.com wil registreren, dus met de extensie .com. Dit wilt u natuurlijk niet! Maar als u bereid bent een paar honderd euro te betalen, wordt pietsbloemenzaak.com voor u geregistreerd en krijgt ‘die ander’ niet de kans om met uw domeinnaam op de loop te gaan.

Dit is pure oplichting, want ‘die ander’ bestaat helemaal niet. Er is niemand die pietsbloemenzaak.com wil registreren. Hier is sprake van malafide aanbieders die op een slinkse manier een paar honderd euro van u af proberen te troggelen. Trap niet in deze truc! Verwijder de e-mail of zeg dat u geen interesse heeft als u hier een telefoontje over krijgt. Als u echt een nieuwe domeinnaam wilt registreren, doet u dat gewoon bij uw eigen hosting provider voor een paar euro per jaar.

Sluit de afvalcontainer!

U denkt er waarschijnlijk niet aan als u uw afval deponeert in een container naast uw bedrijfspand, maar hier kleven behoorlijke risico’s aan. Het afval in en naast containers blijkt een geliefd doelwit van vandalen die een brandje willen stichten.

Afval- en containerbranden veroorzaken elk jaar veel schade aan bedrijfspanden, zo waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. De totale schadepost bedraagt naar schatting zo’n € 20 miljoen euro. Bij sommige ondernemers was de schade aan het bedrijfspand zo groot, dat ze zelfs een faillissement moesten aanvragen. De meeste branden ontstaan in containers met brandbaar materiaal die niet goed zijn afgesloten en dicht tegen een gevel staan. Maar ook resten verpakkingsmateriaal, autobanden of stapels oude pallets naast een bedrijfspand kunnen in brand vliegen.

Met een paar simpele voorzorgsmaatregelen kunt u de risico’s van een containerbrand verkleinen. Zorg er in de eerste plaats voor dat de afvalcontainers op enige afstand van uw bedrijfspand staan en sluit ze goed af, zodat anderen er niet bij kunnen komen. Zet niet teveel afval buiten dat in brand kan vliegen, zoals papier, karton, pallets en autobanden. Het is verstandig restmaterialen en brandbaar afval regelmatig af te voeren. Verder kan een goede brandverzekering geen kwaad om de schade vergoed te krijgen. Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren weten we als geen ander wat de beste brandverzekering is voor ondernemers en bedrijven.

Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

Een jaar geleden ging de nieuwe Arbowet in. Sinds 1 juli 2017 gelden er nieuwe regels waardoor werknemers veiliger en gezonder moeten kunnen werken. Alle werkgevers in Nederland moeten aan de nieuwe wet voldoen, maar ze kregen wel een jaar de tijd om nieuwe afspraken te maken en de situatie in hun bedrijf aan te passen.

Op 1 juli 2018 is deze ‘proeftijd’ voorbij en moeten alle werkgevers de arbeidsomstandigheden op orde hebben. Nu kunnen er controles plaatsvinden en kan de Inspectie SZW boetes opleggen als u de regels niet naleeft. In het kort zetten we de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij, plus de bijbehorende boetes:

  • Basiscontract: het basiscontract vormt een van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe Arbowet. Dit houdt in dat de werkgever verplicht is een overeenkomst af te sluiten met een arbodienstverlener. In het contract staan de rechten en plichten van de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Heeft u geen basiscontract, dan bedraagt de boete € 1500. Bij een incompleet contract riskeert u een boete van € 750.
  • Open spreekuur: elke werknemer heeft het recht de bedrijfsarts te bezoeken tijdens een open spreekuur. De werkgever dient het personeel daar ook op te wijzen. Gebeurt dit niet, dan bedraagt de boete € 1500.
  • Toegang werkvloer: de bedrijfsarts heeft het recht elke werkplek van het bedrijf te bezoeken. Mag dit niet, dan bedraagt de boete € 1500.
  • Second opinion: werknemers hebben het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts als ze twijfelen aan het oordeel van hun eigen bedrijfsarts. Zonder mogelijkheid tot een second opinion riskeert de werkgever een boete van € 1500.

Het is dus belangrijk aan de nieuwe regels te voldoen. Ook als u de boetes gemakkelijk kunt betalen, is het verstandig energie te steken in de gezondheid van uw personeel. De kosten van ziekteverzuim kunnen de uitgaven voor de boetes immers vele malen overtreffen.