Category: Zakelijk

8 tips om diefstal door medewerkers te voorkomen

Voor de meeste bedrijven is het personeel de steun en toeverlaat. Medewerkers zijn hard nodig om de onderneming draaiende te houden. Helaas zijn niet alle werknemers even betrouwbaar. Diefstal door het eigen personeel komt regelmatig voor. Naar schatting wordt er elk jaar voor € 3 miljard aan goederen ontvreemd. Dan kan om van alles gaan, van kleine kantoorartikelen tot grote bouwmaterialen. Al die interne criminaliteit gaat ten koste van de bedrijfswinst.

Als ondernemer kunt er heel wat aan doen om ‘het stelen van de baas’ tot een minimum te beperken. Kuijs Reinder Kakes Verzekeren geeft u hier 8 tips om diefstal door medewerkers te voorkomen:

 • Gezonde bedrijfscultuur: als er een prettige sfeer heerst op de werkvloer, zullen medewerkers het niet zo snel in hun hoofd halen om er met de spullen van de baas vandoor te gaan. Wees betrokken en spreek uw waardering uit als werknemers hun werk goed doen.
 • Hou het overzicht: als u de medewerkers kent en weet waar ze werken, heeft u sneller door als er iets niet pluis is. Een anonieme medewerker die stil in een hoekje zit, kan veel sneller toeslaan.
 • Stel huisregels op: door het opstellen van heldere regels en procedures weet uw personeel wat wel en niet kan. Hierin neemt u op dat diefstal expliciet verboden is. U laat de huisregels door uw medewerkers ondertekenen.
 • Screen uw personeel: weet wie u in huis haalt en doe onderzoek naar de achtergrond van nieuwe medewerkers. U kunt bijvoorbeeld referenties checken en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen, waaruit blijkt dat iemand geen strafbaar verleden heeft.
 • Hang camera’s op: met deze maatregel houdt u uw personeel letterlijk in de gaten. Hang de camera’s op in een risicovolle omgeving, zoals het magazijn, de voorraadkast of bij de kluis.
 • Slimme software: installeer slimme software die een waarschuwing afgeeft bij een tekort in de kas of een voorraadverschil. U kunt ook de print- en downloadactiviteiten bijhouden van uw medewerkers.
 • Geef het goede voorbeeld: zorg ervoor dat u zelf altijd integer te werk gaat en geef het goede voorbeeld. Neem als werkgever bijvoorbeeld niet allemaal pakken koffie mee voor thuis.
 • Persoonlijke situatie werknemers: wees alert op de persoonlijke situatie van werknemers. Iemand met grote financiële problemen kan eerder geneigd zijn tot diefstal op de werkplek. Zorg voor een cultuur waarin problemen thuis bespreekbaar kunnen worden gemaakt.

Ondernemers de dupe van gijzelsoftware

Heeft u weleens te maken gehad met deze digitale verschrikking? Steeds meer ondernemers zijn de dupe van zogeheten ‘gijzelsoftware’. Vooral het midden- en kleinbedrijf is slachtoffer van deze vorm van cybercriminaliteit, die bedrijven flink wat geld kan kosten.

Gijzelsoftware staat ook wel bekend als ‘ransomware’ en is kwaadaardige software die criminelen op uw computersysteem weten te installeren. Uw bestanden worden gekaapt, waardoor u geen toegang meer heeft tot uw bedrijfsgegevens en administratie. Pas na betaling van losgeld worden de bestanden vrijgegeven. In de afgelopen twee jaar had liefst 85 procent van alle IT-systemen van het MKB te maken met aanvallen door gijzelsoftware.* Het zijn forse bedragen die criminelen eisen, van een paar ton tot enkele miljoenen. Bedrijven betalen vaak de vereiste som geld om er snel van af te zijn. Dat is meestal goedkoper dan het stilleggen van de bedrijfsactiviteiten.

Cybercriminelen kunnen uw IT-systeem besmetten door het sturen van een e-mail met schadelijke bijlagen of een link. Zodra u de bijlage opent of op de link klikt, wordt de gijzelsoftware geïnstalleerd. Dit is de meest gangbare methode, maar hackers weten ook direct in het netwerk in te breken. Het is dus belangrijk om nooit op links te klikken en bijlagen te openen van afzenders die u niet kent. Investeer verder in goede computerbeveiliging. De beste programma’s geven een waarschuwing als u te maken heeft met een ransomware-aanval.

* Onderzoek van Datto, bedrijf voor cyberbeveiliging

Waterschade bij ondernemers: hoe zit het?

Waterschade bij ondernemers komt vaker voor dan u denkt. Bij de schadeclaims staat wateroverlast zelfs op de tweede plaats, na de brandschade. Zeker tijdens de herfst en de winter is er risico op waterschade door langdurige regenbuien die ons land teisteren. Ook een dik pak smeltend sneeuw kan zorgen voor wateroverlast. Met de klimaatverandering staan ons de komende jaren steeds meer heftige buien te wachten, zo voorspellen weerkundigen.

In hoeverre u last heeft van wateroverlast, hangt helemaal af van de activiteiten die u onderneemt. Waterschade komt vooral voor bij bedrijven met een plat dak. Als er teveel water op het dak ligt dat niet weg kan, bestaat er risico op een inpandige lekkage. In het ergste geval raken uw inventaris, goederen en apparatuur beschadigd. Het is raadzaam minstens één keer per jaar het dak te laten schoonmaken en te controleren of de afvoergoten en dakgoten niet verstopt zijn. Ook als uw bedrijf zich op lager terrein bevindt, of in een kelder, is er een verhoogd risico op waterschade. Door de installatie van een pomp kunt u overtollig water direct wegsluizen. Zorg ervoor dat apparaten en inventaris op een verhoging staan, zodat er minder snel water bij kan komen.

Tegen de risico’s van waterschade kunt u zich verzekeren. Bij uw brandverzekering kunt u een inventaris- en goederenverzekering afsluiten, zodat u bent ingedekt tegen de gevolgen van een grote hoeveelheid water. De inventaris en goederen zijn immers een must voor het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten. Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren geven we u graag een passend advies over de inventaris- en goederenverzekering.

8 veelgemaakte fouten op de werkvloer

Fouten maken op de werkvloer mag, dat staat in vrijwel elk handboek voor ondernemers. Van fouten kan iemand immers leren en velen gaan er juist beter door presteren. Fail better is al een gevleugelde uitspraak in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat betekent dat iemand meer succes behaalt als hij het na een mislukking opnieuw gaat proberen.

U heeft ongetwijfeld ook weleens te maken gehad met fouten die op de werkvloer. Zolang de continuïteit van uw bedrijf geen gevaar loopt, is dat meestal niet zo’n probleem. Bent u benieuwd waar velen over struikelen? Kuijs Reinder Kakes Verzekeren heeft hier 8 veelgemaakte fouten op de werkvloer op een rij gezet.

 • Wees niet te politiek: doe niet mee aan de kantoorpolitiek door u zich als een politicus te gedragen. Uw omgeving denkt dan dat u dingen probeert te verbergen of ‘nep’ bent. Wees open en transparant: daar bereikt u meer mee.
 • Teveel hooi op uw vork nemen: werk niet aan teveel projecten tegelijk. Daardoor verliest u het overzicht en bereikt u minder. Focus u op de punten die écht belangrijk zijn.
 • Geef fouten toe: een gemaakte fout kunt u het beste direct toegeven. In een vroeg stadium kunnen er oplossingen worden bedacht. Bij lang wachten wordt de schade alleen maar erger en wordt u er strenger op afgerekend.
 • Maak geen valse beloftes: maak geen beloftes die u niet kunt nakomen, anders bestaat er een risico dat u uw geloofwaardigheid verliest. Gewoon ‘nee’ zeggen is dan beter.
 • Slechte communicatie: werknemers hebben de juiste informatie nodig om hun werk goed te kunnen doen en de juiste beslissingen te nemen. Communiceer goed met uw personeel, geef feedback en vraag medewerkers om suggesties en ideeën.
 • Laat de details achterwege: als ondernemer kunt u zich beter focussen op de grote lijnen. Laat het ‘micromanagen’ achterwege en stop geen tijd in details en werkzaamheden waar werknemers al goed in zijn.
 • Wees niet afhankelijk: wees niet teveel afhankelijk van werknemers, collega’s of zakenpartners om bepaalde beslissingen te kunnen nemen. Als u te afwachtend bent, verspilt u kostbare tijd en kunt u nooit uw eigen koers varen.
 • Los conflicten meteen op: sommigen denken dat een probleem of conflict op de werkvloer uit zichzelf zal oplossen. Het tegendeel is het geval: het wordt alleen maar erger. Bespreek een onenigheid meteen om de motivatie en productiviteit niet te ondermijnen.

Een ziekteverzuimverzekering is er voor álle werknemers

Elke ondernemer heeft weleens te maken met zieke werknemers. Zeker met de komst van de herfst en de winter stijgt het ziekteverzuim door griepepidemieën die zich snel verspreiden. Bij een ernstige ziekte of psychische klachten kan een werknemer langdurig thuis zitten.

Ziek personeel heeft gevolgen voor uw bedrijfsvoering, want u bent immers verplicht tot 2 jaar lang het loon door te betalen. Die kosten kunnen aardig oplopen, want een zieke medewerker kost u gemiddeld € 245 per dag*. Met een ziekteverzuimverzekering kunt u zich indekken tegen deze financiële risico’s. Hiermee heeft u de garantie dat het loon wordt doorbetaald.

Een ziekteverzuimverzekering sluit u af voor álle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met uw onderneming. Dit geldt niet alleen voor vast personeel. Ook medewerkers met een tijdelijk contract dienen te worden meeverzekerd op de polis. Als een werknemer met een tijdelijk contract ziek wordt, bent u namelijk verplicht tot loondoorbetaling tot de einddatum van het contract. Als u geen verzekering heeft voor tijdelijke krachten, moet u het loon bij ziekte zelf doorbetalen. Daarmee loopt u dus alsnog financiële risico’s.

Daarnaast is er de wettelijke verplichting om een arbodienst in te schakelen. Een ziekmelding moet u binnen een week doorgeven aan de arbodienst. Daar heeft u zelf profijt van, want de arbodeskundige biedt hulp bij de begeleiding van de zieke werknemer. Ook is er aandacht voor de arbeidsomstandigheden om toekomstig verzuim te voorkomen. We kunnen ons voorstellen dat u nog veel vragen heeft over de ziekteverzuimverzekering. Neem vooral contact op met KRK Verzekeren. We leggen u graag alles uit over deze verzekering.

* Bron: Arbobalans 2018 (TNO)

Prinsjesdag 2019: wat verandert er voor ondernemers?

De economische hausse ligt achter ons: dat was de boodschap die het kabinet verkondigde op Prinsjesdag. De groei van de Nederlandse economie vlakt af van 1,8 procent in 2019 naar 1,5 procent in 2020. Het is tijd om de winstgevendheid goed in de gaten te houden, maar de regering kwam ook met een pakket andere maatregelen die ondernemers in het hart raken. KRK Verzekeren heeft de belangrijkste veranderingen voor de komende jaren op een rij gezet.

 • Zelfstandigenaftrek omlaag: de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers wordt de komende jaren in negen stapjes verlaagd, van € 7280 nu naar € 5000 in 2028. In 2020 wordt het € 280 minder, en daarna daalt het met € 250 per jaar. Dat betekent dat zzp’ers minder van de winst kunnen aftrekken.
 • Vennootschapsbelasting omlaag: kleinere en middelgrote bedrijven met een winst tot € 200.000 betalen volgend jaar minder vennootschapsbelasting. Het tarief gaat van 19 procent naar 16,5 procent. In 2021 daalt dit verder naar 15 procent. Voor grotere bedrijven met een winst hoger dan € 200.000 blijft het tarief volgend jaar gelijk op 25 procent. In 2021 daalt het wel, naar 21,7 procent.
 • Minimumtarief zelfstandigen: voor alle zzp’ers in Nederland geldt vanaf 2021 een minimumtarief van € 16 per uur.
 • Geen belasting schone bestelauto’s: heeft u een elektrische bestelauto? Dan betaalt u tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting.
 • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering: voor zzp’ers is een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid in aantocht. Het is nog onduidelijk wanneer, maar het kabinet komt in de zomer van 2020 met een voorstel.
 • Voordelige weersverzekering boeren: agrarische ondernemers die een brede weersverzekering afsluiten, hoeven vanaf volgend jaar geen assurantiebelasting te betalen van 21 procent. Hiermee kunnen ze zich verzekeren tegen de gevolgen van extreem weer.
 • Partnerverlof: heeft u personeel? Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen als hun vriendin of vrouw een kind heeft gekregen. Dit staat bekend als partnerverlof of vaderverlof.

Diefstal uit vrachtwagens: voorkomen is beter dan genezen

Het komt regelmatig in het nieuws: dieven die er vandoor zijn gegaan met een miljoenenlading uit een vrachtwagen. Eerder dit jaar wisten dieven bijvoorbeeld meer dan 2000 gloednieuwe laptops en tablets uit een vrachtwagen buit te maken, met een waarde van zo’n € 5 miljoen.

De officiële cijfers liegen er niet om: vorig jaar vonden 437 inbraken plaats in vrachtwagens. In totaal werd er voor € 17,5 miljoen aan goederen buitgemaakt. Het gemiddelde schadebedrag van een ladingdiefstal is € 100.000. Dieven sloegen vaak hun slag in vrachtwagens die op een onbewaakte parkeerplaats stonden geparkeerd. Een paar keer vond de diefstal zelfs plaats in een rijdende truck. De ‘gevaarlijkste’ regio’s zijn Noord-Brabant en Limburg. Die provincies telden de meeste ladingdiefstallen, waarschijnlijk omdat er veel vrachtverkeer is richting België en Duitsland.

De lading in een vrachtwagen is vaak een aantrekkelijk doelwit voor dieven omdat ze in één keer vele kostbaarheden achterover kunnen drukken. Criminelen snijden eerst de zeilen open om te kijken of er waardevolle spullen in de vrachtwagen zitten. Transporteurs kunnen geladen vrachtwagens daarom beter binnen of op een beveiligd terrein zetten om diefstal te voorkomen. Als ondernemer loopt u flinke financiële schade op als de beloofde goederen niet op de plek van bestemming aankomen.

Met een transportverzekering kunt u zich indekken tegen risico’s die tijdens het vervoer kunnen voorkomen. Goederen kunnen niet alleen verdwijnen onderweg, maar ook beschadigen of bederven als een vrachtwagen betrokken is bij een ongeluk. Verzendt u regelmatig waardevolle goederen? Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren kunnen we u alles vertellen over een passende transportverzekering. Ook over een verzekering van uw eigen bedrijfswagens geven we u graag een persoonlijk advies.

8 tips voor ondernemers tegen phishing

Phishing is een groeiend probleem voor ondernemers. Liefst 80 procent van de bedrijven heeft al eens te maken gehad met deze vorm van internetfraude, waarbij criminelen digitaal ‘vissen’ naar geld. Vooral MKB’ers zijn de klos, omdat ze phishing niet altijd weten te herkennen.

Bij phishing proberen criminelen u in een e-mail op een linkje te laten klikken. Dit leidt naar een nep-website van een bank die er als echt uitziet. Na het inloggen op deze vervalste website beschikken cybercriminelen over uw inloggegevens en kunnen ze uw rekening plunderen. De e-mails die criminelen versturen, zien er steeds professioneler uit. Toch kunt u zich als ondernemer beschermen tegen deze vorm van cybercrime. Hier vindt u 8 tips om zich te weren tegen phishing.

 • Bekijk de afzender. Banken, pensioenfondsen, de Belastingdienst en andere officiële instanties zullen u nooit een e-mail sturen met een linkje om een betaling te verrichten.
 • Controleer het e-mailadres. Cybercriminelen gebruiken vaak een adres van een bekende organisatie dat er een beetje afwijkend uitziet, met een cijfer erbij of een letter teveel.
 • Betaal niet via een linkje. Veel bedrijven sturen u tegenwoordig een linkje waarmee het makkelijker wordt om een betaling te verrichten. Dat is misschien efficiënt, maar niet altijd betrouwbaar. Het is veiliger om betalingen op de ‘traditionele’ manier te verrichten, door zelf op de website van uw bank in te loggen.
 • Bent u wel een klant bij het bedrijf dat u een e-mail stuurde? Bij twijfel kunt u het beter even checken. Criminelen doen vaak voorkomen alsof u klant bent bij bijvoorbeeld een telecomprovider, terwijl dat helemaal niet het geval is.
 • Stel automatische incasso’s in bij vaste leveranciers en dienstverleners. Op die manier ontvangt u geen aparte nota’s en is het niet nodig op een linkje te klikken.
 • Controleer het taalgebruik en de aanhef. Criminelen bevinden zich vaak in het buitenland en gebruiken een vertaalprogramma als Google Translate om een e-mail te vertalen. Als u rare zinsconstructies tegenkomt, weet u snel dat het een valse e-mail betreft.
 • Open nooit een attachment bij een e-mail van een onbekend persoon. Daarmee kan een kwaadaardig bestandje op uw computer worden geïnstalleerd, zoals een virus of malware. Zorg er ook voor dat uw anti-virusprogramma bijgewerkt is.
 • Doe een MKB Phishingtest. De overheid stelt een gratis phishingtest beschikbaar waarmee ondernemers de gevaren van phishing kunnen herkennen.

Privéstress zorgt voor ziekteverzuim

Medewerkers die zich ziek melden, hebben niet altijd lichamelijke of psychische klachten. In veel gevallen is privéstress de boosdoener van het ziekteverzuim. Ruim 60 procent van de werkende Nederlanders liet de afgelopen vijf jaar weleens verstek gaan wegens problemen in de privésfeer. Dat blijkt uit een onderzoek dat arbodienst Zorg van de Zaak deze zomer publiceerde.

Bij privéstress gaat het bijvoorbeeld om een echtscheiding, financiële problemen, het overlijden van een dierbare, de drukte van het gezin of de zorg voor een oudere. Dit wordt ook wel ‘levensloopstress’ genoemd. Meer dan 80 procent van de werknemers heeft hier de afgelopen vijf jaar weleens mee te maken gehad. Medewerkers schamen zich soms om hun privésores op het werk te bespreken en melden zich ziek als ze het even niet meer aankunnen. Zo’n 30 procent van de werknemers bleef na de ziekmelding maximaal een week thuis. Bij 15 procent was er echter sprake van langer verzuim: werknemers bleven één tot twaalf maanden weg van hun werk.

Als werkgever heeft u de privéproblemen van uw personeel natuurlijk niet in de hand. Toch kunnen werkgevers vaker het gesprek aangaan met hun medewerkers, zeggen onderzoekers. Privéstress wordt zo eerder gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt. Werknemers moeten weten dat de deur voor hen openstaat. Als werkgever kunt u de financiële risico’s van langdurig ziekteverzuim verder beperken door het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering. Hiermee kunt u het loon doorbetalen, wat een wettelijke plicht is bij ziekte. Heeft u vragen over deze verzekering? Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren kunt u altijd aankloppen voor een vrijblijvende offerte.

Een machinebreukverzekering behoedt u voor falende apparatuur

Falende machines, installaties en apparaten kunnen vervelende gevolgen hebben voor uw bedrijf. In het ergste geval komt de hele productielijn stil te liggen en kunt u niet aan uw verplichtingen voldoen. Materiële schade aan machines kan makkelijk ontstaan. Kortsluiting, gebrekkig onderhoud of een bedieningsfout kunnen machines doen haperen. Een kleine oorzaak heeft dan grote gevolgen.

Voor dit soort risico’s is een machinebreukverzekering de oplossing. Met deze verzekering dekt u de schade aan machines die essentieel zijn voor het productieproces. Het gaat dan om plotseling en onvoorzien ‘onheil’ van buiten, zoals overspanning, vallen, stoten of een personeelslid die iets in de machine laat vallen. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een technische of een menselijke fout en wiens schuld het is. De machinebreukverzekering dekt de kosten van een reparatie of de vervangingswaarde van de machine. Voor bijkomende financiële schade is een extra verzekering nodig. Daar kunt u mee te maken krijgen door een verminderde productieopbrengst of omdat u niet op tijd aan klanten kunt leveren. Ook softwarefouten vallen niet onder de standaarddekking.

De machinebreukverzekering is meestal een aanvulling op een brandverzekering. Bedenk goed welke risico’s u wilt verzekeren en wat allemaal is gedekt, want er zijn grote verschillen tussen de polissen. Zo kan slijtage aan verwisselbare onderdelen bij de ene verzekeraar wel worden verzekerd, en bij de andere niet. Voor een onafhankelijk advies op maat kunt u altijd aankloppen bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren.