Category: Brandverzekering

Nieuwe boosdoener: de batterijbrand

Een brand kan de genadeklap zijn voor een bedrijf. Bij een grote brand komt alles stil te liggen: u kunt niets meer produceren, geen goederen meer opslaan, geen diensten meer verlenen en geen mensen laten werken. De gevolgen zijn dramatisch. De helft van de getroffen ondernemers is binnen twee jaar failliet.

Gelukkig kunt u er veel aan doen om een brand te voorkomen. De grootste oorzaak van een bedrijfsbrand is menselijk handelen. Medewerkers kunnen machines verkeerd bedienen, onzorgvuldig omgaan met brandstoffen of een sigaret aansteken op de werkplek. Duidelijke instructies voor uw personeel is een topprioriteit. Op de tweede plaats is elektra de meest voorkomende oorzaak van een brand. Hierbij komen batterijbranden steeds vaker om de hoek kijken. Branden ontstaan door slechte, verouderde of beschadigde opladers en apparaten die te lang aan de oplader liggen. Zelfs de accu’s van elektrische fietsen kunnen de boosdoener zijn. De laatste jaren is een paar keer een fietsenwinkel in de as gelegd omdat een fietsaccu vlam vatte.

Het is raadzaam met aandacht te kijken naar alle opladers binnen uw bedrijf. Let er ook op dat uw medewerkers geen slechte opladers gebruiken en laat apparatuur niet onnodig lang aan de oplader liggen. Zorg er voor dat u alleen overdag apparaten oplaadt, zodat iemand meteen in actie kan komen. En leg op te laden apparaten altijd bij een rookmelder. Een goede brandverzekering is daarbij een must voor elke ondernemer met een eigen bedrijfs- of kantoorpand, zodat u gedekt bent bij calamiteiten. Wilt u hier meer over weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Kuijs Reinder Kakes Verzekeren.

Sluit de afvalcontainer!

U denkt er waarschijnlijk niet aan als u uw afval deponeert in een container naast uw bedrijfspand, maar hier kleven behoorlijke risico’s aan. Het afval in en naast containers blijkt een geliefd doelwit van vandalen die een brandje willen stichten.

Afval- en containerbranden veroorzaken elk jaar veel schade aan bedrijfspanden, zo waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. De totale schadepost bedraagt naar schatting zo’n € 20 miljoen euro. Bij sommige ondernemers was de schade aan het bedrijfspand zo groot, dat ze zelfs een faillissement moesten aanvragen. De meeste branden ontstaan in containers met brandbaar materiaal die niet goed zijn afgesloten en dicht tegen een gevel staan. Maar ook resten verpakkingsmateriaal, autobanden of stapels oude pallets naast een bedrijfspand kunnen in brand vliegen.

Met een paar simpele voorzorgsmaatregelen kunt u de risico’s van een containerbrand verkleinen. Zorg er in de eerste plaats voor dat de afvalcontainers op enige afstand van uw bedrijfspand staan en sluit ze goed af, zodat anderen er niet bij kunnen komen. Zet niet teveel afval buiten dat in brand kan vliegen, zoals papier, karton, pallets en autobanden. Het is verstandig restmaterialen en brandbaar afval regelmatig af te voeren. Verder kan een goede brandverzekering geen kwaad om de schade vergoed te krijgen. Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren weten we als geen ander wat de beste brandverzekering is voor ondernemers en bedrijven.

Strengere eisen voor brandverzekering in 2018

Een brand kan desastreus zijn voor uw bedrijf, waarvoor een goede verzekering onmisbaar is.

Maar heeft u er ook weleens naar gekeken wat de brand zou kunnen veroorzaken? Het blijkt namelijk dat er steeds meer risico’s zijn waardoor de vlam in de pan kan slaan.

Veel ondernemingen zijn de afgelopen jaren gegroeid, waardoor er veel elektrische apparaten, installaties, computers en stopcontacten bij zijn gekomen. Ook zijn er meer isolatiemateriaal en andere brandbare materialen aanwezig in gebouwen. Dit zijn zogeheten ontstekingsbronnen waardoor een klein ongelukje sneller tot een flinke brand kan uitgroeien. Veel verzekeraars stellen daarom sinds 1 januari 2018 strengere eisen aan de voorwaarden van een brandverzekering. Bij de acceptatie kijken ze niet alleen naar de brandveiligheid van de elektrische installaties, maar ook naar de extra ontstekingsbronnen in combinatie met de omgeving. Inspecteurs kijken daar kritisch naar en zullen brandrisico’s van elektrisch materiaal proberen op te sporen. Hiermee willen verzekeraars de forse kostenposten van brandschade beperken.

Heeft u een onderneming met elektrische installaties, dan kunt u altijd bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren aankloppen voor advies over uw brandverzekering. Wij kunnen u alles vertellen over de voorwaarden en de schade die wordt gedekt, passend bij uw wensen.

Klimaat stuwt premies omhoog

Hogere premies door klimaat verandering

Voelt u ook nattigheid als u naar buiten kijkt? Het weer is soms flink van streek: de ene keer valt de regen dagenlang met bakken uit de lucht, een andere keer hebben we in Nederland te maken met een lange droge periode met extreem hoge temperaturen. Het klimaat verandert, waardoor we waarschijnlijk meer premie moeten betalen voor inboedel-, brand- en autoverzekeringen.

Het Verbond van Verzekeraars schatte onlangs dat we in het slechtste geval per huishouden 20 tot 30 euro extra kwijt zijn aan premies in een jaar. Het verbond keek daarbij naar vier klimaatscenario’s van het KNMI voor de toekomst. In het meest extreme geval loopt het jaarlijkse schadebedrag op van 364 miljoen euro nu naar ruim 600 miljoen euro in 2085. Dan hebben we te maken met recordneerslag, forse hoosbuiten en megahagel, wat kan leiden tot overstromingen en schade aan woningen, auto’s en agrarische bedrijven.

Ook individuele verzekeraars waarschuwden voor hogere premies door de klimaatverandering. Zo zouden de premies op middellange termijn elk jaar met 5 tot 10 procent omhoog kunnen gaan om alle klimaatschade te dekken. Het is verstandig uw verzekeringen nog eens te onder de loep te houden om te bekijken welke schade wordt gedekt. Zo denken veel Nederlanders dat ze bij een overstroming geld krijgen uitgekeerd, want lang niet altijd het geval is. Kuijs Reinder Kakes geeft u graag advies over uw verzekeringspakket.