Category: Bedrijfspand

Verbruikt u veel energie? Melden verplicht!

Gebruikt uw bedrijf veel gas en elektriciteit? Dan moet u voor 1 juli 2019 verplicht melden welke maatregelen u neemt om energie te besparen. De informatieplicht geldt voor alle ondernemingen en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 mᶾ aardgas verbruiken.

Met de ‘energiebesparingsplicht’ wil de overheid dat het midden- en kleinbedrijf meer actie onderneemt om het energieverbruik terug te dringen. Dat moet leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland. De verplichting treft ongeveer 125.000 bedrijven en instellingen. Ondernemers in uiteenlopende bedrijfstakken krijgen hiermee te maken, van drukkerijen en agrarische bedrijven tot grotere hotels en winkels. De rapportage van de maatregelen dient te gebeuren via het zogeheten ‘eLoket’ op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl. Het gaat om energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben 5 jaar of minder. Zo investeren ondernemers in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering, is de gedachte. Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de informatieplicht. Dat geldt vooral voor ondernemers die al andere afspraken hebben gemaakt om de uitstoot van CO2 terug te dringen, zoals glastuinbouwbedrijven.

Na 1 juli zal de gemeente controleren of bedrijven aan de meldplicht voldoen. Als een onderneming niet meewerkt, kan de gemeente een dwangsom opleggen. De energiebesparende maatregelen moeten één keer in de 4 jaar worden doorgegeven. Bent u benieuwd of u een rapportage moet indienen? Op de eindafrekening van de energieleverancier kunt u aflezen hoeveel elektriciteit en gas er is verbruikt.

Heeft u de elektra in uw pand laten keuren?

Staat u weleens stil bij de elektra in uw bedrijfspand?

Zolang alle elektrische apparaten werken, lijkt er niet zoveel aan de hand. Toch kan het handig zijn om de elektra en alle elektrische apparaten nauwkeurig onder de loep te nemen.

Onveilige en slecht functionerende installaties, provisorisch aangelegde stopcontacten en teveel stof in een warme groepenkast kunnen leiden tot kortsluiting en brand. Dat komt vaker voor dan men denkt: een op de vier branden bij bedrijven heeft een elektrische oorzaak. Dat kan funest zijn voor uw bedrijf, maar het is nog rampzaliger als u geen geld terug krijgt van de verzekering. De meeste verzekeraars stellen namelijk een elektrakeuring verplicht bij een brandverzekering. Ze eisen dat een vakbekwame elektro-inspecteur eens in de paar jaar langskomt om te controleren of uw elektrische installaties veilig zijn. Na de keuring krijgt de ondernemer de tijd om eventuele gebreken te herstellen. Als u geen keuring heeft laten verrichten of geen moeite heeft gedaan om onveilige situaties te voorkomen, ontvangt u mogelijk geen schade-uitkering bij een brand.

Het is een clausule in de premievoorwaarden die vaak over het hoofd wordt gezien. Voorkomen is beter dan genezen, dus laat die keuring verrichten als u een brandverzekering afsluit. Dat geldt zowel voor de eigenaar van een pand als voor de huurder die zijn inventaris en goederen wil verzekeren. Heeft u vragen over een brandverzekering voor ondernemers? Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren geven we u graag meer informatie.

Maak uw dak op tijd asbestvrij

Vanaf 2024 mag geen enkel dak in Nederland asbest bevatten.

 

U weet als geen ander dat u gebaat bent bij gezond personeel. Asbest is een van de risico’s waardoor uw werknemers ziek kunnen worden. Het gebruik van asbest is sinds 1994 verboden in Nederland, maar het gevaarlijke materiaal zit soms nog wel in daken verwerkt. Als daken verweren en contact hebben met de buitenlucht, kunnen vezels losraken, in de lucht terechtkomen en worden ingeademd. Nog steeds overlijden elk jaar zo’n duizend mensen aan de gevolgen van asbest.

De overheid heeft daarom een verbod ingesteld op asbestdaken. Vanaf 2024 mag geen enkel dak in Nederland asbest bevatten. Als u eigenaar bent van een kantoor- of bedrijfsgebouw, bent u zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Vooral boerenbedrijven blijken vaak nog gebouwen en schuren te hebben met asbestdaken, waarbij het asbesthoudende materiaal zit verwerkt in golfplaten of dakleien. Ondernemers hoeven de kosten van asbestsanering niet helemaal zelf te dragen. De overheid heeft € 75 miljoen subsidie ter beschikking gesteld om vastgoedeigenaren te ondersteunen.

Begin tijdig met het verwijderen van asbest, want nu al is voorspeld dat 2024 voor veel eigenaren onhaalbaar is door het tekort aan gespecialiseerde asbestbedrijven die de daken kunnen opschonen. Met een tijdige asbestsanering loopt u geen risico op een boete of een strafrechtelijke vervolging. Maar u wilt natuurlijk ook uw personeel gezond houden en ziekteverzuim voorkomen. Wilt u daarover meer weten, dan kunt u altijd bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren aankloppen voor advies over uw verzuimbeleid.