Gebruikt uw bedrijf veel gas en elektriciteit? Dan moet u voor 1 juli 2019 verplicht melden welke maatregelen u neemt om energie te besparen. De informatieplicht geldt voor alle ondernemingen en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 mᶾ aardgas verbruiken.

Met de ‘energiebesparingsplicht’ wil de overheid dat het midden- en kleinbedrijf meer actie onderneemt om het energieverbruik terug te dringen. Dat moet leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland. De verplichting treft ongeveer 125.000 bedrijven en instellingen. Ondernemers in uiteenlopende bedrijfstakken krijgen hiermee te maken, van drukkerijen en agrarische bedrijven tot grotere hotels en winkels. De rapportage van de maatregelen dient te gebeuren via het zogeheten ‘eLoket’ op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl. Het gaat om energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben 5 jaar of minder. Zo investeren ondernemers in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering, is de gedachte. Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de informatieplicht. Dat geldt vooral voor ondernemers die al andere afspraken hebben gemaakt om de uitstoot van CO2 terug te dringen, zoals glastuinbouwbedrijven.

Na 1 juli zal de gemeente controleren of bedrijven aan de meldplicht voldoen. Als een onderneming niet meewerkt, kan de gemeente een dwangsom opleggen. De energiebesparende maatregelen moeten één keer in de 4 jaar worden doorgegeven. Bent u benieuwd of u een rapportage moet indienen? Op de eindafrekening van de energieleverancier kunt u aflezen hoeveel elektriciteit en gas er is verbruikt.