Author: krk-marketing

Geld nodig? 8 tips voor financiering

Wilt u flink groeien met uw onderneming? Dan is extra geld nodig, zodat u nieuw personeel kunt aannemen of kunt investeren in technologie, innovatie of productie. Voor groei kunt u natuurlijk uw eigen spaarpot opmaken, maar er zijn nog talloze andere manieren om financiering te regelen. Kuijs Reinder Kakes Verzekeren geeft u 8 tips om de groei van uw bedrijf te financieren.

 • Een lening afsluiten bij een bank is de oude vertrouwde manier om financiering te regelen. Banken zijn wel kritisch en eisen een gedegen ondernemingsplan waarin u beschrijft wat u met het geld gaat doen.
 • Naast banken zijn er talloze commerciële kredietverstrekkers die u met schreeuwende advertenties tot een lening proberen te verleiden. Dit is meestal snel online te regelen voor kleine bedragen, maar verdiep u wel in de rentepercentages. Die zijn vaak aan de hoge kant.
 • Startende ondernemers die korter dan 3 jaar bestaan, kunnen gebruikmaken van een subsidieregeling van de overheid. Dit is de zogeheten ‘Borgstelling MKB-kredieten’, waarmee u maximaal € 266.667 kunt lenen. De Nederlandse overheid staat borg voor tweederde van het bedrag.
 • U kunt geld lenen van familieleden of vrienden die geloven in de toekomst van uw bedrijf. De rente is meestal laag of nihil, maar leg de afspraken goed vast om ruzies te voorkomen.
 • Met een goed toekomstplan kunt u kapitaal proberen te verkrijgen bij particuliere investeerders, die ook wel informal investors of business angels worden genoemd. Zij willen betrokken worden bij de groei van het bedrijf.
 • Kleinere ondernemers en zzp’ers kunnen aankloppen voor een microkrediet bij Qredits, dat leningen verstrekt tot € 250.000. Dit is bedoeld voor ondernemers die geen financiering kunnen krijgen in het reguliere circuit. Qredits is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, maar de rente is hoog.
 • Via crowdfunding kunt u geld ophalen bij het grote publiek. U plaatst een goed product of idee op een internetplatform en hoopt dat mensen hier geld in willen steken. De investeerders verwachten hier wel wat voor terug.
 • Een financial lease wordt steeds populairder in het mkb en onder zzp’ers. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een bedrijfsauto of apparatuur aanschaffen. De aankoopsom wordt door een bank gefinancierd en u betaalt het bedrag in termijnen terug.

Ook voor thuiswerkers geldt een zorgplicht

Weet u hoe ver de zorgplicht reikt voor uw werknemers? Die houdt niet op bij de werkvloer. Ook voor medewerkers die thuis werken geldt een zorgplicht voor de werkgever. Liefst 53 procent van de ondernemers weet dat niet, zo blijkt uit een recent onderzoek in het midden- en kleinbedrijf.*

Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van hun wettelijke zorgplicht in het geval van schade bij een ongeval met werknemers. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die thuis achter de computer werkzaamheden verrichten, maar ook voor degenen die naar hun werk fietsen, een klant bezoeken of voor hun werk reizen. Slechts de helft van de ondernemers is ervan op de hoogte dat tijdelijke medewerkers, zoals stagiaires en uitzendkrachten, onder de zorgplicht van de werkgever vallen. Toch geeft zo’n 48 procent aan dat ze regelmatig tijdelijk personeel inhuurt. Tijdens een bedrijfsuitje karten of lasergamen? Dan geldt eveneens een zorgplicht.

Werkgevers zijn in de meeste gevallen verantwoordelijk voor de financiële gevolgen bij een bedrijfsongeval, zelfs als ze er alles aan gedaan hebben om een veilige werkomgeving te creëren. Veel ondernemers denken dat hun bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt, maar dat is niet altijd zo. Om u in te dekken tegen schade die een medewerker oploopt tijdens zijn werk, is vaak een aanvullende verzekering nodig. Heeft u vragen over de aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf? Kuijs Reinder Kakes Verzekeren gaat graag met u om de tafel zitten.

* Onderzoek van Ipsos en Centraal Beheer onder mkb-ondernemers.

Vakantiedagen: hoe zit het precies?

De temperaturen werken nog niet mee, maar de zomer is toch echt in zicht. Het is de tijd dat veel werknemers vakantiedagen opnemen. De meeste mensen zullen hun vakantieaanvragen al vroeg in het jaar hebben ingediend, al zijn er altijd personeelsleden die stug blijven doorwerken. Hoe zit het ook alweer met de vakantiedagen? Kuijs Reinder Kakes Verzekeren zet de belangrijkste regels op een rij.

 • Elke werknemer heeft wettelijk recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Dat is 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Als iemand 40 uur werkt, heeft hij recht op 160 uur vakantie, oftewel 20 dagen.
 • In een individuele arbeidsovereenkomst kunt u een hoger aantal vakantiedagen afspreken. Ook is dat vaak in een cao vastgelegd. Deze extra dagen worden ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen genoemd.
 • Een werknemer kan de wettelijke vakantiedagen 6 maanden in het nieuwe jaar meenemen. Dus niet-opgenomen vakantiedagen uit 2018 vervallen op 1 juli 2019. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na 5 jaar.
 • Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. De vakantiedagen kan de werknemer dan later opnemen.
 • Iemand met zwangerschapsverlof of bevallingsverlof bouwt evengoed vakantie-uren op tijdens deze periode.
 • U kunt de aanvraag van vakantiedagen weigeren als de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Dat is bijvoorbeeld het geval als er niemand anders is om het werk te doen. In goed overleg met uw medewerkers komt u daar meestal wel uit.
 • Als u gebonden bent aan een cao, zijn werknemers soms verplicht om een vrije dag op te nemen. Dat geldt vaak voor de vrijdag na Hemelvaartsdag.

Asbest en uw verzekering: hoe zit het?

Woont u in een ouder huis dat gebouwd is vóór 1994? Dan heeft u mogelijk te maken met asbest. Vroeger werd het veel gebruikt bij de bouw van woningen omdat het goed isoleert en brandwerend is. Het werd onder meer verwerkt in daken, afvoerbuizen, schoorstenen, plafondplaten en vloerzeil.

Sinds 1 juli 1993 is het gebruik van asbest echter verboden door de gevaren voor de gezondheid. Dat neemt niet weg dat er nog heel wat oudere huizen zijn met asbest. Zolang het vastzit in ander materiaal, is er niet zoveel aan de hand en kunt u het laten zitten. Bij brand of storm kunnen echter wel asbestvezels vrijkomen, die een gevaar kunnen opleveren voor omwonenden. Asbestdaken zijn in de toekomst taboe. Vanaf 1 januari 2025 zijn die verboden en moeten alle huiseigenaren die hebben vervangen.

Voor de asbestsanering van het dak kunt u geen claim indienen bij de verzekeringsmaatschappij. Het is een zaak voor de huiseigenaar zelf, menen de verzekeraars. Woningbezitters moeten zelf opdraaien voor de kosten, maar kunnen bij provincies en gemeenten soms aankloppen voor een subsidie. Voor het vrijkomen van asbest bij een brand kunt u terugvallen op uw opstalverzekering. Die vergoedt in de meeste gevallen slechts een deel van de saneringskosten, terwijl het opruimen van asbestdeeltjes in de buurt al snel enkele tienduizenden euro’s kan gaan kosten. Er zijn echter ook een paar verzekeraars die geen maximum stellen en alle opruimingskosten vergoeden als asbest vrijkomt door brand, storm of ontploffing.

Als huiseigenaar is het een goed idee af en toe uw opstalverzekering opnieuw te bekijken. Zo houdt deze verzekering gelijke tred met de veranderingen en nieuwe regels op de woningmarkt. Kuijs Reinder Kakes Verzekeren maakt u graag wegwijs als hier vragen over heeft.

Hypotheek oversluiten: verstandig of niet?

Huiszoekers hebben het moeilijk, maar huizenbezitters beleven gouden tijden. De waarde van woningen is de afgelopen jaren enorm gestegen en de hypotheekrente is historisch laag. Voor veel huiseigenaren is dat een reden de hypotheek over te sluiten.

Afgelopen jaar is het aantal hypotheekoversluiters liefst 85 procent gegroeid, blijkt uit cijfers van een landelijke hypotheekverstrekker. Het oversluiten is vooral populair in grote steden en onder 55-plussers. Overweegt u een hypotheek over te sluiten? Door de lage rente kan dat aantrekkelijk zijn, want daardoor dalen de maandelijkse hypotheeklasten. De verwachting van hypotheekverstrekkers is dat de rente voorlopig laag blijft. Bij het overzetten zetten veel mensen de rente voor een langere periode vast, waardoor ze zekerheid hebben en lange tijd een lage rente betalen.

Bij het oversluiten moet u wel altijd een boete betalen, omdat de banken dan minder rente-inkomsten ontvangen. Hoe langer de rentevaste periode nog loopt, hoe hoger de boete zal zijn. Het einde van een rentevaste periode is het meest gunstige moment om over te stappen. De boete mag nooit hoger zijn dat het bedrag dat de bank daadwerkelijk misloopt. Geldverstrekkers zijn wettelijk verplicht om u op een heldere en transparante manier duidelijk te maken hoeveel boeterente u moet betalen.

Het oversluiten van een hypotheek kan aantrekkelijk zijn, afhankelijk van uw financiële situatie. Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke financiën? Aarzel niet om contact op te nemen met Kuijs Reinder Kakes Verzekeren als u vragen heeft. Wij geven u graag persoonlijk en onafhankelijk advies.

Waak voor een autobrand

Dat is even schrikken als uw auto in de brand staat! Toch gebeurt dat steeds vaker, bleek onlangs uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Het aantal autobranden is de afgelopen vijf jaar fors gestegen. In 2018 ontvingen de verzekeraars 4359 claims naar aanleiding van een autobrand, een toename van 45 procent.

De meeste claims kwamen binnen in januari, dat grotendeels te maken heeft met de jaarwisseling. Raddraaiers vinden het dan leuk om auto’s in de brand te steken en er vuurwerk in te gooien. Als autobezitter is het vooral oppassen geblazen in Zuid-Holland en Noord-Brabant, want uit die provincies kwamen de meeste claims. De provincie Utrecht noteerde de grootste stijging. Vandalisme is overigens niet de enige oorzaak van een autobrand. Een voertuig kan ook vlam vatten door slecht onderhoud, oververhitting of een aanrijding. De accu’s van elektrische en hybride auto’s kunnen bij een aanrijding in brand vliegen.

Gelukkig kunt u er veel aan doen om een autobrand te voorkomen. Vooral rond de jaarwisseling is het raadzaam uw auto veilig te parkeren als u in een risicovolle straat woont. Dat kan bijvoorbeeld in een afgesloten parkeergarage. Zorg er verder voor dat er geen waardevolle spullen in het zicht liggen en dat de auto op een goed verlichte plek staat.

Bij een autobrand is het fijn als u kunt terugvallen op een betrouwbare autoverzekering. Alleen een WA-verzekering is daarvoor niet genoeg, want die dekt slechts de schade die u aan een ander toebrengt. Bij een beperkt casco of cascoverzekering is de schade door een brand wel gedekt. Kuijs Reinder Kakes Verzekeren informeert u graag over alle mogelijkheden.

Verbruikt u veel energie? Melden verplicht!

Gebruikt uw bedrijf veel gas en elektriciteit? Dan moet u voor 1 juli 2019 verplicht melden welke maatregelen u neemt om energie te besparen. De informatieplicht geldt voor alle ondernemingen en instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 mᶾ aardgas verbruiken.

Met de ‘energiebesparingsplicht’ wil de overheid dat het midden- en kleinbedrijf meer actie onderneemt om het energieverbruik terug te dringen. Dat moet leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland. De verplichting treft ongeveer 125.000 bedrijven en instellingen. Ondernemers in uiteenlopende bedrijfstakken krijgen hiermee te maken, van drukkerijen en agrarische bedrijven tot grotere hotels en winkels. De rapportage van de maatregelen dient te gebeuren via het zogeheten ‘eLoket’ op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl. Het gaat om energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben 5 jaar of minder. Zo investeren ondernemers in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering, is de gedachte. Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de informatieplicht. Dat geldt vooral voor ondernemers die al andere afspraken hebben gemaakt om de uitstoot van CO2 terug te dringen, zoals glastuinbouwbedrijven.

Na 1 juli zal de gemeente controleren of bedrijven aan de meldplicht voldoen. Als een onderneming niet meewerkt, kan de gemeente een dwangsom opleggen. De energiebesparende maatregelen moeten één keer in de 4 jaar worden doorgegeven. Bent u benieuwd of u een rapportage moet indienen? Op de eindafrekening van de energieleverancier kunt u aflezen hoeveel elektriciteit en gas er is verbruikt.

10 tips om brandschade te voorkomen

Voor ondernemers is brandschade een van de grootste risico’s. Een brand kan funest zijn voor de bedrijfsvoering, vooral als de productie stil komt te liggen en voorraden verloren gaan. Het duurt dan weer enige tijd voordat alles operationeel is en de voorraden zijn aangevuld.

De helft van de getroffen bedrijven gaat dan ook binnen twee jaar failliet. Toch onderschatten veel ondernemers de impact van een brand, en neemt het aantal meldingen van brandschade toe. U kunt er zelf echter veel aan doen om de risico’s te beperken. Kuijs Reinder Kakes geeft u hierbij 10 tips om brandschade te voorkomen:

 1. Installeer brandmelders op alle plekken in uw bedrijf. Een brandmeldinstallatie signaleert vroegtijdig een brand en kan erger voorkomen. Laat de brandmeldinstallatie ook regelmatig controleren, bijvoorbeeld door de brandweer.
 2. Gebruik onbrandbare isolatie- en bouwmaterialen. Isolatiemateriaal zorgt voor veel rookontwikkeling, dat schade kan toebrengen aan het pand en de inventaris.
 3. Brandblussers zijn wettelijk verplicht in bedrijfsruimtes. Maar zorg er ook voor dat ze op een herkenbare plaats staan, dat mensen er makkelijk bij kunnen en dat ze regelmatig worden gecontroleerd.
 4. Laat uw elektrische installaties, apparaten, batterijen, accu’s en stopcontacten keuren. Slecht functionerende elektra kunnen leiden tot kortsluiting en brand.
 5. Geef uw personeel duidelijke instructies. Menselijk handelen is nog steeds de grootste oorzaak van een bedrijfsbrand. Medewerkers kunnen machines verkeerd bedienen, onzorgvuldig omgaan met brandstoffen of roken op de werkplek.
 6. Zorg voor een veilige opslag van uw bedrijfsafval. Sluit afvalcontainers goed af, gebruik vlamdovende afvalbakken en plaats ze op enige afstand van uw bedrijfspand.
 7. Plaats houten pallets en brandbare materialen en stoffen ook op enige afstand van uw bedrijfspand. Hou indringers tegen door het plaatsen van een hoog hek.
 8. Installeer sprinklerinstallaties. Een sprinkler komt direct in actie bij een beginnende brand en beperkt de brandschade.
 9. Laat een bedrijfspand niet leeg staan, maar zorg voor tijdelijke verhuur. Leegstaande panden vormen een groter risico voor brandstichting.
 10. Zorg voor een goede brandverzekering waarop u kunt terugvallen bij een brand. Bij Kuijs Reinder Kakes Verzekeren geven we u graag meer informatie over de verzekering die het beste past bij uw onderneming.

Verplichte verzekering voor zpp’ers komt steeds dichterbij

Bent u zzp’er en niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Dan bent u niet de enige, want volgens de laatste cijfers heeft 80 procent van de zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Veel zelfstandige ondernemers vinden het duur en ingewikkeld.

Als het aan het kabinet ligt, komt een verplichte AOV voor zzp’ers echter snel dichterbij. Het kabinet praat met werknemers- en werkgeversorganisaties over dit plan, zo meldde de NOS pas geleden. De coalitiepartijen zien het grote aantal onverzekerde zzp’ers als ‘een sociale tijdbom’, omdat die bij uitval immers geen inkomen meer hebben. Er zijn nog wel wat plooien glad te strijken voordat het zover is. Een deel van de zzp’ers verdient simpelweg niet genoeg om de premie voor de AOV te kunnen betalen. Ook zijn er zzp’ers die misschien niet in aanmerking komen voor zo’n verzekering vanwege hun leeftijd of ziekte. D66 en VVD zijn de enige partijen die nog twijfels hebben over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zij maken zich zorgen over de kosten voor ondernemers en willen dat zzp’ers zelf de keuzevrijheid hebben om zich wel of niet te verzekeren.

Kuijs Reinder Kakes Verzekeren weet hoe complex deze verzekering is, maar weet óók hoe ondernemers zo voordelig mogelijk uit kunnen zijn. Wees alvast voorbereid op een eventueel besluit van het kabinet en neem contact met ons op om de mogelijkheden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te bespreken. Zzp’ers krijgen van ons een vrijblijvend advies en weten waar ze aan toe zijn.

Vakantie afbreken? Check de annuleringsverzekering!

Een vakantie onverwacht moeten afbreken is nooit leuk. Zeker niet als u een vreselijk bericht krijgt en bijvoorbeeld hoort dat een neef of nicht een ernstig ongeluk heeft gehad. Voor dit soort gevallen wilt u een beroep kunnen doen op uw annuleringsverzekering, maar die blijkt u toch op kosten te kunnen jagen.

Er zijn grote verschillen in de annuleringsdekking van een doorlopende reisverzekering, zo onderzocht de financiële website MoneyView. De helft van de verzekeraars keert geen geld uit als de vakantie wordt onderbroken bij overlijden, ernstige ziekte of ongeval van een familielid in de derde graad, zoals kinderen van broers en zussen. Het beeld wordt nog schrijnender als een goede vriend of vriendin iets overkomt. Bij meer dan 60 procent van de reisverzekeraars krijgt u geen vergoeding als u eerder terugkomt om iemand bij te staan waar u veel om geeft. Terwijl niemand zijn vakantie annuleert om zijn plezier. Bij sommige verzekeraars is alleen het overlijden van een goede vriend of vriendin gedekt.

Bij het afsluiten van een doorlopende reisverzekering komt een annuleringsverzekering goed van pas. Er kan immers altijd iets onverwachts gebeuren waardoor u niet op reis kunt of uw vakantie moet annuleren. U krijgt dan niet alleen een vergoeding bij ziekte of overlijden van een familielid, maar bijvoorbeeld ook bij ziekte van uzelf, echtscheiding, werkloosheid of het uitvallen van een vervoersmiddel. Kuijs Reinder Kakes Verzekeren vertelt u graag welke reisverzekering en annuleringsverzekering het beste bij u past.